Zajęcia dodatkowe

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ

KLASY

DZIEŃ

GODZINA

MIEJSCE

PROWADZĄCY

Koło taneczne

kl. 1-8

poniedziałek

13.30-14.15

Mała sala gimnastyczna

K. Dziubińska

M. Wróbel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

kl. 2

środa

11.35-12.20

s. 2

M. Wróbel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego

Kl.4

poniedziałek

8.00-8.45

s.12

A. Tądel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego

Kl. 7

czwartek

14.20-15.05

s.11

A. Tądel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego

uczniowie z autyzmem

czwartek

13.30-14.15

s.11

A. Tądel

Koło fizyczno-chemiczne

Kl. 4-8

wtorek

13.30-14.15

s.20

S. Szostek

A. Nabiałczyk

Zajęcia wyrównawcze 

 kl. 1

 środa

 12.40-13.25

 s.15

U. Soboniak 

 Koło matematyczne

kl. 7 i 8 

 środa

14.20-15.05 

s.11 

 M. Lampa

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

 kl. 5

 środa

 13.30-14.25

 s.11

 M. Lampa

 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

 kl. 3

 wtorek

8.00-8.45 

 

 J. Radecka

 Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty kl. 8   czwartek 13.30-14.15    J. radecka 
 Koło zainteresowań z języka angielskiego  kl. 8  czwartek 14.20-15.05    J. Radecka 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego kl. 4 piatek 12.40-13.25   J. Radecka
 Gry i zabawy z piłką kl. 1-4  wtorek  12.40-13.25   Hala sportowa M. Klimas 
Różne Formy Aktywności Fizycznej kl. 1-4 środa 14.20.15.05 Hala sportowa M. Klimas
Na sportowo ogólny wtorek 15.10-16.00 Hala sportowa M. Klimas
Minisiatkówka ogólny piątek 15.10-16.00 Hala sportowa M. Klimas
 Koło historyczne  kl. 5-6  piątek   s. 3  R. Wysmołek 
 Koło plastyczne  kl. 1-3 środa   12.40-13.25  s. 26  K. Rybaniec
 SKS siatkówka    poniedziałek  14.15 - 15.05   Hala sportowa  B. Czubacka
  SKS siatkówka    środa 14.15 - 15.05    Hala sportowa  B. Czubacka
  SKS siatkówka    czwartek  13.25-15.05   Hala sportowa  B. Czubacka
Gimnastyka korekcyjna   środa 11.35 - 12.20   Hala sportowa  B. Czubacka
Gimnastyka korekcyjna   środa 12.40 - 13.25   Hala sportowa  B. Czubacka