ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

w roku szkolnym 2022/2023

 

Zajęcia Dzień tygodnia Godzina
Podstawy programowania kl. 7 piątek 10.35-11.20
Zajecia dodatkowe z informatyki kl. 6 piątek 12.30-13.15
SKS (p. Klimas) wtorek 12.30-15.05
SKS (p. Klimas) czwartek 14.20-15.05
 Zajęcia dodatkowe z matematyki kl. 6 i 8 piątek   13.30-14.15
 Zajecia wyrównawcze z polskiego kl. 7  wtorek  14.15-15.05
 Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna kl.1-3  piątek 12.30-13.15 
 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. 8   czwartek 13.30-14.15 
 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. 4  czwartek  14.20-15.05
 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl.. 4  wtorek  13.30-14.15
 Zajecia dodatkowe z języka polskiego dla kl. 8  środa 8.00-8.45 
 Zajęcia dodatkowe z fizyki  wtorek 14.15-15.05 
 Zajęcia rehabilitacyjne  poniedziałek  13.30-14.30
 Zajęcia rehabilitacyjne  wtorek  12.30-15.30
SKS (p. Worwąg) środa 14.20-15.55