REKRUTACJA  

do I klasy Szkoły Podstawowej
 im. Edwarda Reszke w Borownie

w roku szkolnym 2019/2020

 trwa od 11 marca do 22 marca 2019r.

i prowadzona jest:

 

dla dzieci zamieszkałych w obwodzie placówki

(tj.: Borowno, Borowno Kolonia, Grabowa)

w oparciu o „Karty zgłoszenia”,

dla dzieci zamieszkałych poza obwodem placówki

w oparciu o Wnioski przyjęcia dziecka do I klas. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I SP KLIKNIJ TUTAJ

WNIOSEK PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY I SP KLIKNIJ TUTAJ

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB SPOZA OBWODU SZKOŁY

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA