* * *

Lista dzieci przyjętych
do klasy I Szkoły Podstawowej
im. E. Reszke w Borownie
na rok szkolny 2020/2021

 Wróbel Nataniel

Wala Wiktoria

Siwy Marcel

Szymczyk Oliwier

Witt Łukasz

Trepka Michał

***

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej
w Borownie

na rok szkolny 2020/2021

 

Terminy składania wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej im. Edwarda Reszke w Borownie odbywa się w terminie 2.03.2020r. – 31.03.2020r.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Dokumenty można pobrać poprzez stronę internetową szkoły www.szkolaborowno.pl lub KLIKAJĄC PONIŻEJ: