ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Rozkład dnia starszaki

Ramowy rozkład dnia

realizowany w grupie dzieci starszych

 

7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, poranne ćwiczenia gimnastyczne

8.00 – 8.20 – zajęcia w grupach, praca z dzieckiem zdolnym, wspomaganie dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia kształtujące prawidłową orientację przestrzenną, rozpoznawanie dźwięków, segregowanie obrazków, ćwiczenia kształtujące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia logopedyczne, inne propozycje nauczyciela

8.20 – 8.30 – porządkowanie sali, czynności higieniczne – doskonalenie czynności samoobsługowych

8.30 – 8.45 – śniadanie

8.45 – 9.00 – zabawy dowolnie wybranymi zabawkami, zabawy przy muzyce.

 9.00 – 11.20 – zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów opracowanych na podstawie programu nauczania. Realizacja wybranego programu wychowania przedszkolnego poprzez malowanie, rysowanie, tworzenie prac z różnych materiałów, śpiewanie, naukę tańca, słuchanie opowiadań, słuchowisk i bajek, zabawę w teatr, naukę wierszy, oglądanie filmów, rozmowy, dyskusje, rozwiązywanie zagadek, rebusów i kalamburów, doświadczenia, hodowle roślin i ich obserwację, spacery, zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu, ćwiczenia gimnastyczne.

11.20 – 11.30 – porządkowanie sali, czynności higieniczne – doskonalenie czynności samoobsługowych

11.30  - 12.00 - obiad

12.00 – 14.00 – relaks poobiedni - słuchanie utworów literackich i muzyki relaksacyjnej. Zabawy w zespołach, zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym oraz zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe dla całej grupy. Zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczyciela dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Gry i zabawy w sali lub na świeżym powietrzu

14.00 – 14.15 - porządkowanie sali, czynności higieniczne – doskonalenie czynności samoobsługowych

14.15 – 14.30 – podwieczorek

14.30 – 15.30 – dowolne gry i zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, praca w kącikach zainteresowań, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, rozchodzenie się dzieci.