ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Rekrutacja do szkoły

Wyniki rekrutacji

do 1 klasy Szkoły Podstawowej 

 Asian, Edukacyjny Film Animowany, Dziecko, Dla Dzieci

W wyniku postępowania rekrutacyjnego do naszego Przedszkola oraz 1 klasy SP zostały przyjęte następujące dzieci:

  

Lista przyjętych dzieci do klasy I 

Szkoły Podstawowej im. E. Reszke w Borownie

na rok szkolny 2021/2022 

1. Kwapisz Franciszek  

2. Bzura Nadia  

3. Panicz Wojciech  

4. Kokoszka Antoni  

5. Gągała Alan