Rada Rodziców 2019/2020

 

Przewodnicząca: Katarzyna Tyrka

Zastępca przewodniczącej: Greta Chobot - Gruda

Skarbnik: Anna Burghard

Sekretarz:  Anita Deszcz