PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BOROWNIE

Przedszkole w Borownie pracuje

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00-16.00

 

7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach, konsultacje z rodzicami, poranne ćwiczenia gimnastyczne

8.00 – 9.00 – zajęcia w grupach, praca z dzieckiem zdolnym, wspomaganie dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia kształtujące prawidłową orientację przestrzenną, rozpoznawanie dźwięków, segregowanie obrazków, ćwiczenia kształtujące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia logopedyczne, inne propozycje nauczyciela

9.00 – 9.15 – porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku

9.15 – 9.30 – śniadanie

9.30 – 9.45 – czynności higieniczne, mycie zębów – doskonalenie czynności samoobsługowych

10.45 – 11.45 – zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów opracowanych na podstawie programu nauczania Realizacja wybranego programu wychowania przedszkolnego (malowanie, rysowanie, tworzenie prac z różnych materiałów, śpiewanie, naukę tańca, słuchanie opowiadań, słuchowisk i bajek, zabawę w teatr, naukę wierszy, oglądanie filmów, rozmowę, dyskusje, rozwiązywanie zagadek, rebusów i  kalamburów, doświadczenia, hodowle roślin i ich obserwację, wywiady z zaproszonymi gośćmi., spacer, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne)

11.45 – 12.00 – porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku

12.00-12.30 - obiad

12.30-12.45 - obiad Czynności higieniczne i mycie zębów

12.45 – 14.15 –  Relaks poobiedni - słuchanie utworów literackich, muzyka relaksacyjna. czynności higieniczne, zabawy w zespołach, zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym oraz zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

14.15 – 14.30 – podwieczorek

14.30 – 16.00 –    dowolne gry i zabawy w sali bądź na świeżym powietrzu, praca w kącikach zainteresowań, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, konsultacje z rodzicami, rozchodzenie się dzieci