Grupy w przedszkolu

 

Przedszkole w Borownie jest dwuoddziałowe. Przedszkolaki rozwijają swoje zainteresowania podczas licznych zajęć i zabaw wychowawczo-dydaktycznych. Dodatkowo rozwijają swój potencjał twórczy podczas zajęć plastycznych i rytmicznych. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w licznych uroczystościach przedszkolnych.

 

"Kotki - Psotki"

"Puchatki"