Wakacyjne dyżury gminnych przedszkoli 2018

 

Informujemy, że w roku 2018 planowane są dyżury gminnych placówek wychowania przedszkolnego zgodnie z poniższym wykazem.

Dyżury obejmować będą teren północny i południowy gminy wg poniższego grafiku:

                 Przedszkole w Mykanowie

                 Przedszkole w Starym Cykarzewie

                 Przedszkole w Borownie

                 Oddział przedszkolny w Starym Kocinie

                 Oddziały przedszkolne w Starym Broniszewie

                 Przedszkole w Wierzchowisku

                 Przedszkole w Lubojnie

                 Przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej

                 Oddziały przedszkolne w Radostkowie...

 

 

 

Lp.

Termin dyżuru

Nazwa placówki

Teren północny

Nazwa placówki

Teren południowy

1.

02.07.2018 - 13.07.2018

ZSP w Mykanowie

ZSP w Lubojnie

2.

16.07.2018 - 27.07.2018

SP Broniszew

P.Kuźnica Kiedrzyńska

3.

30.07.2018 - 10.08.2018

SP Stary Kocin

SP Radostków

4.

13.08.2018 - 24.08.2018

P. St. Cykarzew

ZSP Wierzchowisko

5.

27.08.2018 - 31.08.2018

ZSP Borowno - cała gmina

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w przedszkolach wybranych przez rodziców zgodnie z grafikiem dyżurów, w terminie do 31 maja 2018r.

 

Podobnie jak w latach poprzednich ciepły posiłek będzie zagwarantowany w przypadku liczby zgłoszonych przedszkolaków 10 osób i więcej. Jeśli zgłoszonych dzieci jest mniej niż 10, to otrzymują suchy prowiant i herbatę.

Opłaty za wyżywienie i pobyt powyżej 5 godzin pobierane będą w pierwszym dniu pobytu dziecka za cały zgłoszony czas pobytu. W przypadku nieobecności dziecka zwrot opłat możliwy tylko w uzasadnionych sytuacjach zgodnie z zapisem w umowie.