ul. Klonowa 6/8,
42-233 Borowno

Pracownicy niepedagogiczni

 

 

 Pracownicy

niepedagogiczni

 

 

Sekretariat Jolanta Wochal
Intendent Paulina Ciesielska
Kuchnia Katarzyna Tyrka
Dorota Wideryńska
 
Konserwator Artur Kutak
Woźne oddziałowe Ewa Nowak
Ewa Wala
Ewa Olczyk
Jolanta Rachwał
Beata Kniejska
Aneta Błoch