GRONO PEDAGOGICZNE

2020/2021

 

mgr Anna Nowak nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Roma Pamuła wychowawca grupy przedszkolnej starszej
mgr Iwona Warkiewicz wychowawca grupy przedszkolnej młodszej
mgr Urszula Soboniak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 2 SP
mgr Marzanna Wróbel nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy 3 SP
mgr Karolina Dziubińska nauczyciel informatyki, wychowawca klasy 5 SP
mgr Urszula Ginter nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy 1 SP
mgr Agata Tądel nauczyciel języka polskiego,
mgr Urszula Tądel nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
   
mgr Małgorzata Lampa nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 8 SP
mgr Iwona Gonera nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 7 SP
mgr Justyna Radecka nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4
mgr Robert Bielecki nauczyciel języka angielskiego
mgr Magdalena Błaszczyk
nauczyciel języka niemieckiego, logopeda
mgr Robert Wysmołek nauczyciel historii, wos, wdż, wychowawca klasy 6
mgr Ewa Jagusiak nauczyciel geografii
mgr Alina Nabiałczyk
nauczyciel chemii,nauczyciel wspomagający
mgr Beata Czubacka nauczyciel biologii, wychowania fizycznego
mgr Sabina Szostek nauczyciel fizyki, techniki,
mgr Michał Klimas nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel przyrody
mgr Artur Rybaniec nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Katarzyna Rybaniec nauczyciel plastyki
Anna Pożarlik
nauczyciel muzyki
mgr Anita Gawron polonista, bibliotekarz
mgr Katarzyna Prokopowicz nauczyciel wspomagający
mgr Aleksandra Szczęsna - Cyprych nauczyciel wspomagający,logopeda
   

mgr Magdalena Brewczyńska - Jeziak

pedagog
mgr Paweł Puchała pedagog
mgr Marta Wojciechowska(zastępstwo: Anna Jończyk)
religia
ks. mgr Adam Kępka
religia