II Gminny Konkurs „Damą Być!”

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Cele konkursu

– wzrost motywacji do osobistego rozwoju oraz poziomu kultury osobistej

- podkreślenie roli kobiety w społeczeństwie

- możliwość wyrażenia swoich poglądów (artystycznie /literacko)

- zaprezentowanie prac szerszej publiczności

 

 1. Organizator konkursu

Urząd Gminy w Mykanowie

Mykanów, ul. Samorządowa 1

42-233 Mykanów, tel. : 34 32 88 019

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.mykanow.pl

 

3.Tematyka prac

Prace mają być próbą odpowiedzi na pytanie: „Polki wszechczasów inspiracją dla współczesnych”

 

 1. Technika - prace mogą być wykonane jako prace plastyczne oraz prace pisemne:
 • I kategoria wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym( praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką płaską bez użycia plasteliny, materiałów sypkich takich jak kasza, ryż, brokat itp.) format- A3
 • II kategoria wiekowa: dzieci w wieku szkolnym klasy IV-VIII (praca pisemna – napisana czcionką Times New Roman 12, Akapit 1,5 minimum) 1 strona A4 maksimum 2 strony A4

 

 1. Warunki dopuszczenia prac do konkursu:
 • konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym/ I kategoria wiekowa/ oraz dzieci w wieku szkolnym klasy IV-VIII /II kategoria wiekowa/
 • każdy uczestnik może przygotować po jednej pracy
 • prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do dnia 2 marca 2020r. do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie ul. Samorządowa 1A osobiście  lub pocztą /decyduje data stempla pocztowego/
 • prace powinny być płasko zapakowane /nie składać, nie rolować/
 • każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację wydrukowaną lub napisaną DRUKOWANYMI LITERAMI według wzoru:
 1. a) imię i nazwisko oraz wiek uczestnika
 2. b) telefon kontaktowy
 3. c) nazwa szkoły/przedszkola.

 

 1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 

6.Wyniki

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali 7 marca 2020 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie.

 

 1. Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr  tel. : 34/ 374-00-43

 

 1. Zgody
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.
 • Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ.Dz. Urz. UE L Nr 119,s. 1

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 poz. 1000
 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83

4.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny -Art. 23 

 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję , że:

 1. Administratorem danych osobowych w urzędzie Gminy w Mykanowie jest Wójt Gminy Mykanów

z siedzibą :

Urząd Gminy Mykanów

 1. Samorządowa 1 42-233 Mykanów
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Michał Krzysiński. -/34/3288019 lub e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c)i e) ww. Rozporządzenia.
 6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych wyłącznie na zasadach określonych ww. Rozporządzeniu.

 1. Istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzasadnione jest, że dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.