W związku z rekrutacją

do Przedszkola Publicznego

w Borownie na rok szkolny 2020/2021

 

Dyrekcja szkoły informuje, że najpóźniej do dnia. 28.02.2020r. (piątek) należy złożyć do wychowawcy „deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Borownie w roku szkolnym 2020/2021”. Deklaracja do pobrania - u wychowawcy bądź w sekretariacie szkoły. A także klikając TUTAJ! 
Niezłożenie deklaracji potwierdzi fakt,
że dziecko nie będzie uczęszczało do naszego przedszkola.

Nadmieniamy, że wg. Zarządzenia Wójta Gminy Mykanów nr 10/2020 rekrutacja do przedszkola oraz Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się z dniem 2.03.2020r.